دولت مشارکتی

مشاركت مردمی در سرتاسر جهان در حال افزايش است. با نفوذ روزافزون شبكه هاي اجتماعي بسیاری از كشورها امروزه به صورت فعالانه از این فرصت براي مشاركت مردم و تحول تصميم گيري مشاركتي استفاده مي نمايند. اين اتفاق از طريق داده باز دولتي، مشاوره برخط و كانال هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت چند منظوره به وقوع مي پيوندد.

كاربردها و ابزار هاي مشاركت الكترونيك در بخش هاي مختلف و با هدف پاسخگويي به نيازهاي جوامع مختلف روز به روز در حال افزايش است كه اين موضوع، منجر به توسعه روش هاي جديد همكاري مشاركتي ميان دستگا های دولتي و مردم و تقويت تمركز بر روي خواسته هاي مردم مي گردد.

شاخص مشاركت الكترونيك، شاخصي مكمل در گزارش توسعه دولت الكترونيك سازمان ملل است كه در رابطه با استفاده از خدمات برخط براي تسهيل در ارائه اطلاعات از سوي دولت به شهروندان(اشتراك اطلاعات الكترونيك)، تعامل با ذينفعان(مشاوره الكترونيك) و مشاركت در فرايندهاي تصميم گيري(تصميمگيري الكترونيك) كشورهاي جهان را مورد ارزيابي قرار مي دهد. متاسفانه کشور ما ايران در مقايسه با متوسط جهانی در وضعيت نامطلوبي قرار گرفته است. اگرچه برخی از دستگاه هاي اجرايي از قابليت رسانه هاي اجتماعي براي ارتباط با شهروندان استفاده مي نمايند و نظرسنجي هاي دوره اي در خصوص موضوعات مختلف را در پورتال هاي مربوطه پياده سازي شده است. اما ارزيابي هاي انجام شده و مقدار شاخص مشاركت الكترونيك نشان مي دهد كه در اين زمينه نياز به يك بازنگري اساسي در سياست ها و اقدامات صورت گرفته وجود دارد. ما در برسا در راستای توسعه مشارکت مردمی در سازمان ها تلاش کرده ایم با طراحی وتوسعه محصولات و مولفه های نرم افزاری مرتبط بخش عمده ای از نیاز شما را براورده سازیم:

  • سامانه تصمیم یار(نظر سنجی)
  • سامانه دادخواهي یا ثبت شکایات
  • سامانه پرسش وپاسخ آنلاین
  • سامانه مشاوره الكترونيكي کسب وکار
  • درگاه داده باز
دولت مشارکتی