مشارکت مردمی در سرتاسر جهان در حال افزایش است. با نفوذ روزافزون شبکه های اجتماعی بسیاری از کشورها امروزه به صورت فعالانه از این فرصت برای مشارکت مردم و تحول تصمیم گیری مشارکتی استفاده می نمایند. این اتفاق از طریق داده باز دولتی، مشاوره برخط و کانال های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت چند منظوره به وقوع می پیوندد.

کاربردها و ابزار های مشارکت الکترونیک در بخش های مختلف و با هدف پاسخگویی به نیازهای جوامع مختلف روز به روز در حال افزایش است که این موضوع، منجر به توسعه روش های جدید همکاری مشارکتی میان دستگاه های دولتی و مردم و تقویت تمرکز بر روی خواسته های مردم می گردد.

شاخص مشاركت الكترونيک، شاخصی مکمل در گزارش توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل است که در رابطه با استفاده از خدمات برخط برای تسهیل در ارائه اطلاعات از سوی دولت به شهروندان(اشتراک اطلاعات الکترونیک)، تعامل با ذینفعان(مشاوره الکترونیک) و مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری(تصمیمگیری الکترونیک) کشورهای جهان را مورد ارزیابی قرار می دهد. متاسفانه کشور ما ایران در مقایسه با متوسط جهانی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. اگرچه برخی از دستگاه های اجرایی از قابلیت رسانه های اجتماعی برای ارتباط با شهروندان استفاده می نمایند و نظرسنجی های دوره ای در خصوص موضوعات مختلف را در پورتال های مربوطه پیاده سازی شده است. اما ارزیابی های انجام شده و مقدار شاخص مشاركت الكترونيک نشان می دهد که در این زمینه نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست ها و اقدامات صورت گرفته وجود دارد. ما در برسا در راستای توسعه مشارکت مردمی در سازمان ها تلاش کرده ایم با طراحی وتوسعه محصولات و مولفه های نرم افزاری مرتبط بخش عمده ای از نیاز شما را براورده سازیم:

  • سامانه تصمیم یار(نظر سنجی)
  • سامانه دادخواهی یا ثبت شکایات
  • سامانه پرسش وپاسخ آنلاین
  • سامانه مشاوره الکترونیکی کسب وکار
  • درگاه داده باز
دولت مشارکتی و مشاركت الكترونيک

لینکهای پیشنهادی