نقلیه

 • امكان تعريف انواع وسايل نقليه شامل: خودرو (سبك،‌ سنگين، سواري، وانت، اتوبوس، ميني‌بوس، ون، كاميون، تريلر و ...) و موتورسيكلت
 • امكان طبقه‌بندي انواع وسايل نقليه دستگاه بر اساس نحوه استفاده از آنها مانند: عمومي، اختصاصي، تشريفاتي و ...
 • امكان تعريف مشخصات عمومي انواع وسايل نقليه موجود شامل: نوع، سيستم، مدل، رنگ، شماره موتور، شماره شاسي، شماره رنگ، شماره شهرباني، سال ساخت، كارخانه سازنده، كشور سازنده و ...
 • امكان تعريف واحدهاي سازماني
 • امكان تعريف رانندگان و تحويل‌گيرندگان وسايل نقليه به همراه مشخصات شخصي و شغلي آنها
 • امكان تعريف و ثبت قوانين و مقررات مورد عمل
 • امكان تعريف مقصدها شامل: نام محل مورد مراجعه و نشاني آنها با ذكر شهر و استان
 • عمليات مربوط به ورود وسايل نقليه
 • عمليات مربوط به خروج وسايل نقليه
 • عمليات مربوط به تحويل وسايل نقليه
 • عمليات مربوط به كاركرد وسايل نقليه
 • عمليات مربوط به تعمير و نگهداري وسايل نقليه
 • عمليات مربوط به بيمه، ماليات، معاينه فني و طرح ترافيك وسايل نقليه
 • عمليات مربوط به سرقت، تصادفات و جرايم
 • عمليات مربوط به ثبت هزينه‌هاي انجام‌شده براي وسايل نقليه
 • عمليات مربوط به ثبت اطلاعات فروش وسايل نقليه يا قطعات آنها
 • عمليات مربوط به خدمات ترابري
 • امكان جستجو بر اساس اطلاعات اصلي سيستم
 • امكان جستجوي پويا بر اساس پارامترهاي مختلف و قابل تعريف توسط كاربر
 • امكان توليد فرم‌هاي مورد نياز كاربران (Form Generator)
 • قابلیت ورود و خروج اطلاعات به اکسل در تمام برنامه
 • تعیین حدود دسترسی برای کاربران
 • ارائه انواع نمودار آماری و مقایسه ای