مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

معرفی راهکار

سیستم‌های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی برسا (LIMS) نرم افزاری است که به منظور مدیریت اطلاعات و مکانیزه سازی فرایند‌های آزمایشگاهی طراحی و توسعه داده شده است.

استفاده از این نرم افزار، راهکاری مناسب برای ساماندهی و مدیریت گردش اطلاعات در آزمایشگاه ها است که برای تولید آن از سیستم ساز برسا استفاده شده است.

مزایای راهکار برسا

  • قابلیت توسعه و سفارشی سازی بدون نیاز به کد نویسی
  • پیاده سازی فرآیند‌های پیچیده مبتنی بر BPMN
  • پشتیبانی از نسخه ویندوز و وب به طور همزمان
  • امکان یکپارچه سازی با راهکارهای آماده برسا و سایر نرم افزارها.
  • پشتیبانی از سرویس های ارتباطی SMS , Email و...
calibrasion

کالیبراسیون

  • تعریف زمان‌بندی و ثبت سوابق کالیبراسیون دستگاه‌ها
  • برنامه تعمیرات موردی
  • ثبت نتایج کالیبراسیون
amari

محاسبات آماری

  • محاسبات تست‌های F ،Q ،T ،X