ماژول یکپارچه سازی

معرفی ماژول

لازمه ارائه خدمات با کیفیت، تبادل اطلاعات با سایر سامانه های فعال در حوزه دولت الکترونیک می باشد. ماژول یکپارچه سازی در بستر شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) تمامی تبادلات اطلاعاتی سازمان با سایر سازمان های دولتی را مدیریت می کند همچنین با ارائه وب سرویس به اشخاص حقیقی و حقوقی، زمینه ساز حرکت سازمان، در مسیر دولت باز می باشد.

امکانات ماژول یکپارچه سازی


 • اتصال به درگاه ملی مجوز ها (G4B) : پنجره واحد دستگاه از طریق ماژول یکپارچه سازی به راحتی با درگاه ملی مجوزها یکپارچه می شود .

 • اتصال به سامانه پیام ایران : در صورت نیاز بخش های مختلف راهکار جامع دولت الکترونیک می تواند با اتصال به سامانه پیام، اطلاع رسانی های لازم را از طریق سامانه پیام ایران، در اختیار کاربر قرار دهد.

 • یکپارچه با دولت همراه : سرویس های تعریف شده در راهکار جامع به راحتی می تواند از طریق ماژول یکپارچه سازی در برنامه کاربردی دولت همراه نیز تعریف شود.

 • تبادل اطلاعات در بستر GSB : مدیریت ارتباطات وب سرویسی با سایر دستگاه های اجرایی در بستر GSB این امکان را فراهم می کند تا سازمان بتواند با سهولت بیشتر اطلاعات مورد نیاز خود از وب سرویسهای مختلف سایر دستگاه های اجرایی را دریافت و اطلاعاتی را که خود مالک آن است براساس توافق با سایر دستگاه ها در قالب وب سرویس های استاندارد ارائه نماید.

 • تبادل اطلاعات در بستر PGSB : سازمان می تواند با سهولت در بستر PGSB از طریق تعریف وب سرویسهای استاندارد اطلاعات قابل ارائه خود را به شخصیت های حقیقی، سازمان های غیردولتی و خصوصی ارائه نماید.

ماژول یکپارچه سازی

امکانات ماژول یکپارچه سازی


 • یکپارچه با G4B

  یکپارچه با G4B

 • یکپارچه سازی با شبکه ملی تبادل اطلاعات

  متصل به سامانه پیام ایران

 • یکپارچه سازی با دولت همراه

  یکپارچه با دولت همراه

 • تبادل اطلاعاتی در بستر GSB

  تبادل اطلاعاتی در بستر GSB

 • تبادل اطلاعاتی در بستر PGSB

  تبادل اطلاعاتی در بستر PGSB