درگاه داده باز

OPEN DATA PORTAL

 

درگاه داده باز

یکی از مهم‌ترین محور‌ها در زمینه دولت الکترونیک، اتخاذ رویکرد «داده دولتی باز (OGD)» به عنوان بسطی از دولت الکترونیک و همچنین مولفه‌ای از دولت باز است. هدف از چنین رویکردی به ‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، میان سازمان‌های مختلف دولتی، خصوصی و همچنین شهروندان، برای رسیدن به منافع مشترک است. بدین صورت که بخش‌های عمومی همچون سلامت، آموزش‌و‌پرورش، حمل‌ونقل، گردشگری، آب‌وهوا و غیره، دیتا ست های بزرگی ایجاد، جمع‌آوری و استفاده می‌کنند که به طور فزاینده‌ای، پتانسیل انتشار در قالب سرویس‌‌های داده‌ای الکترونیکی را داشته و دارای مزایای بالقوه بسیاری هستند .

انتشار این داده‌ها، نه تنها موجب ایجاد شفافیت، افزایش سطح پاسخگویی دستگاه‌های دولتی و ایجاد بستری برای مشارکت عموم مردم در فعالیت‌های دولت می‌گردد، بلکه سازمان‌های غیردولتی، بنگاه‌های نوپا، دانشگاه‌ها و حتی شهروندان را نیز قادر می‌سازد که از این داده‌ها برای تولید ارزش جدید و ایجاد نوآوری‌ها و توسعه‌ سرویس‌های کاربردی نوین بهره ببرند.

دولت باز

امروزه بسیاری از کشورها با تاکید بر مفاهیم دولت باز و داده باز، برنامه هایی را برای بهبود حاکمیت و اصلاح نظام اداری خود طرح ریزی نموده‌اند تا به این وسیله دولت خود را در مقابل شهروندان، بازتر، پاسخگو‌تر، کاراتر و شفاف تر سازند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد موضوع دولت باز کمتر مورد توجه مدیران دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گرفته است. با توجه به جدید بودن مفاهیم داده باز و دولت باز و خلا پژوهشی و شکاف مطالعاتی در این حوزه، به کارگیری و پیاده سازی این مفاهیم در نظام اداری مستلزم انجام مطالعات تطبیقی، پژوهش‌های عمیق و بررسی های کارشناسی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است تا با توجه به شرایط و ساختار خاص کشور، خط مشی های مورد نیاز در این حوزه تدوین و اجرا گردد. ما در برسا می توانیم شما را در مسیر باز شدن داده‌های سازمانی یاری کنیم.

امکانات درگاه داده باز