مدیریت ارتباط با مشتری

 
 

معرفی CRM

راهکار يکپارچه و جامع شرکت برسا در زمينه مديريت ارتباط مشتريان شامل بخشهاي اتوماسيون، بازاريابي، اتوماسيون فروش، مديريت ارتباط، ارائه خدمات پس از فروش و پشتيباني مي‌گردد. همچنين CRM شرکت برسا مي‌تواند به عنوان يک ارتباط دهنده قوي تمامي بخشهاي سازمان را به يکديگر مرتبط ساخته و حتي امکان استفاده از اطلاعات ساير برنامه هاي کاربردي (مانند اتوماسيون اداري، سيستمهاي مالي و ...) را براي سازمان به ارمغان آورد.

 

مزایای مديريت ارتباط مشتريان

 
 

هدف از CRM آنست که توان حفظ ارتباط با مشتري از طريق خودکارسازي فرايندهاي کاري و بالابردن اثربخشي فعاليتها افزايش يابد. در يک مدل ايده‌آل، CRM ديدگاه کاملي از مشتريان براي سازمان ايجاد نموده و در هر لحظه ميتوان به تمامي تعاملات رخ داده در ارتباط با يک مشتري خاص دست يافت.

 
  • هدايت يک فرايند کسب و کار مشتري‌مدار/هدف گرا

  • تدوين راهبرد کسب و کار به منظور انتخاب و مديريت ارزشمندترين ارتباطات با مشتريان

  • پشتيباني از فرايندهاي مؤثر بازاريابي، فروش

  • برآورد راندمان پرسنل واحدها به تفکيک در وضعيت هاي مختلف اقدامي

  • پشتيباني از يكپارچه‌سازي عملكردهاي مختلف در فرايند بازاريابي ، فروش و پشتيباني

  • پشتيباني از فرايندهاي مؤثر بازاريابي، فروش

 

ويــژگي ها و امكــانات