BPMS

BPMSچیست ؟

نرم افزار بی پی ام یا همان bpms یک ابزار اتوماسیون فرایندهای سازمانی است. این ابزار به سازمان کمک می کند تا گلوگاه های احتمالی و موجود را شناسایی و کاهش دهد، هزینه های شرکت را کنترل و تا حد ممکن بهینه و کارآمد کند و همچنین باعث اتصال افراد موجود در طول فرایند و کنترل کارآمدی آنها می شود.

bpms

مزایای BPMS


 • کنترل زمان های کاریتان را بدست بگیرید

  بدون چالش

  مطمئن شوید که فرآیندهای شما دقیق و بدون چالش اجرا می شوند.

  به راحتی فرآیندهای خاص و پیچیده ی خود را مکانیزه کنید، و اطلاعات را حین و پس از گردش، دقیق و بروز نگه دارید.

  جلوگیری از تلف شدن وقت

  جلوی تلف شدن وقت کارکنان کلیدی و انجام کارهای تکراری را بگیرید.

  با امور دستی و وقت گیر سازمانی خداحافظی کنید تا تیم های کاری روی کارهای مهمتر تمرکز داشته باشند.

  مکانیزه کردن فرآیندها

  قدرت در دستان شماست، خودتان فرآیند ها را مکانیزه کنید.

  با ابزار طراحی فرآیند سیستم ساز می توانید مطابق با BPMN2 فرآیند های خود را مکانیزه کنید، به صورت خودکار وظایف کاری را ایجاد و به افراد و نقش ها ارجاع دهید، یادآوری بفرستید و از پیشرفت کار گزارش بگیرید.

 • روند کارها را با هشدارها و یادآوری ها پیگیری کنید.

  با ایمیل های اتوماتیک سیستم ساز، سطح تعهد کارکنان را بالا ببرید. کاری کنید همکاران شما کار درست را در زمان درست انجام دهند و به این ترتیب شاهد پیشرفت کسب و کارتان باشید.

  هشدارها

  هشدارها

  وقتی کسی تغییری در داده های برنامه ایجاد می کند فوراً به فرد دلخواه اطلاع دهید.

  یادآوری ها

  یادآوری ها

  قبل از یک تاریخ مشخص، به صورت اتوماتیک به فرد یا تمام تیم ایمیل بفرستید.

  گزارش ها

  گزارش ها

  گزارش های مهم را طبق برنامه ای مرتب و به صورت خودکار برای افراد مورد نظر بفرستید.

BPMS باعث کاهش زمان و ریسک فرایندها

زمان و ریسک مکانیزه کردن فرآیند ها را کاهش دهید.

ابتدا گام های اصلی فرآیند خود را شناسایی کنید و بعد از آن اقداماتی که در هر گام باید دنبال شود را با قواعد و نقش های آن مشخص کنید سپس با فرآیندساز برسا می توانید با چند کلیک و بدون نیاز به کدنویسی (یا با کمترین کد) فرآیند های کاری قدرتمند بسازید و فعالیت ها و قواعد مرتبط با آنها را تعریف کنید آنها را اجرا کنید و از مکانیزه شدن بی دردسر فرآیندهای سازمان خود لذت ببرید.

فرم ها را با دستورات هوشمند شخصی سازی کنید.

فرمهای شخصی سازی شده بسازید که فقط اطلاعات مرتبط را نشان دهند. به آسانی می توانید داده هایی عاری از خطا را جمع آوری کنید و در عین حال تجربه کاربری بی نظیری ارائه دهید. با سیستم ساز شما می توانید قواعد کاری را طوری تنظیم کنید که براساس نقش یا مرحله تکمیل فرم، یعنی اینکه چه کسی فرم را می بیند و در این لحظه چه اطلاعاتی وارد می کند، شخصی سازی کنید. برای مثال، فیلد مصوبات را برای کاربرانی که حق دسترسی به مصوبات ندارند مخفی کنید. یا فیلد مصوبات را در مرحله ثبت درخواست، پنهان کنید.

BPMS باعث هوشمندسازی فرایندهای سازمانی می شود

BMPS یا سیستم ساز

با توجه به اینکه هنوز هم این سیستم ساز و BPMS مفهوم و مشابهت و یا تفاوتهای آن برای بسیاری از دست اندرکاران امر و کسانی که به دنبال تهیه و یا حتی تولید این نوع محصولات هستند شفاف نیست. در صورتی که بدنبال اطلاعات بیشتر در زمینه تفاوت بین سیستم ساز و BPMS و یا معیارهای انتخاب این دو هستنید می توانید با مراجعه به لینک های زیر، اطلاعات مناسب را دریافت کنید.