سیستم پیامک رسان

سيستم پيامك رسان

از طريق اين سيستم كاربران مي‌توانند بسادگي اقدام به ارسال پيامك بصورت تكي يا انبوه نمايند. اين سيستم در موارد زير قابل استفاده مي‌باشد:

- اطلاع رساني، ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي و خبري نظير پيام تبريك، معرفي، خبر و ... براي مخاطبين سازمان كه مي¬توانند مشتريان، كاربران و ارباب رجوع باشند.

- ارسال پيام‌ها و يادآوري‌هاي مهم نظير يادآوري جلسات بصورت خودكار

- استفاده در راهكارهايي كه مي‌تواند مراجعات حضوري ارباب رجوع را كاهش داده و سرويس‌هاي متعدديرا به آنها ارائه نمايد.
امكانات اين سيستم عبارتند از:

 • امكان ارسال پيام كوتاه توسط همة كاربران با استفاده از يك يا چند مودم
 • امكان ارسال پيام كوتاه از طريق اينترنت
 • امكان ارسال پيامك‌هاي چند صفحه‌اي و با تعداد زياد
 • امكان استفاده از سرويس ارسال پيامك براي ارائه اطلاعات گزارشات و يادآوري ها
 • امكان استفاده از ليست‌ اطلاعات موجود در فايلهاي Excel، بانك اطلاعاتي و غيره براي ارسال از طريق پيامك. مثلاً در صورتي كه اطلاعات فيش حقوق ماهيانة كارمندان در ليست Excel موجود باشد، به سادگي مي‌توان آن را براي كارمندان از طريق پيامك ارسال نمود.
 • امكان تعريف متن پيامك بصورت پارامتري كه بصورت خودكار براي هر گيرنده تغيير مي‌كند
 • امكان مديريت نحوة ارسال و ايجاد موازنة كاري ميان دستگاه‌هاي متعدد ارسال پيامك
 • امكان ارسال پيامك بگونه‌اي كه برروي دستگاه مخاطب بصورت خودكار نمايش داده شود.
 • امكان زمانبندي ارسال پيامك‌ها
 •  
 •