سامانه املاک

شرح کلی سیستم

1 شرح کلی سیستم معمولا بانک‌ها به دلیل گستردگی جغرافیایی در سطح کل کشور و برخورداری از ساختمان‌های ستادی متعدد، مدیریت امور استانها و همچنین سرپرستی‌ها و شعب متعدد دارای املاک مختلفی هستند. قطعا با توجه به هزینه بالای تامین ملک و نگهداری ساختمان، یکی از زیرسیستم‌های کلیدی و تاثیرگذار در حوزه تدارکات و مهندسی، سیستم مهندسی املاک است. همچنین مساله فروش املاک مازاد از مسائل روز و حساس حوزه بانکی می باشد که در این سیستم فرآیندهای مشخصی برای این حوزه در نظر گرفته شده است. بطور کلی این سیستم به بخش های اصلی به شرح ذیل طبقه بندی می شود.

فرآیندهای اصلی

 • مدیریت اطلاعات پایه
 • مدیریت اطلاعات املاک
 • مدیریت تملیک و اقاله املاک
 • فروش املاک مازاد
 • تجدید ارزیابی املاک
 • مدیریت اجاره و سرقفلی
 • محاسبه استهلاک املاک و صدور خودکار اسناد مالی
 • بهینه سازی مدیریت انرژی ساختمان

فرآیندهای اصلی

 

مدیریت اطلاعات املاک

یکی از بخش های مهم و اصلی در سیستم مدیریت املاک، مدیریت اطلاعات ملک می باشد. از آنجا که ملک دارای جنبه های گوناگون و مختلفی است توجه همه جانبه به تمامی اجزای اطلاعاتی ملک در آگاهی از دارائی های بانک و همچنین نگاه مناسب به موضوع تعمیرات و نگهداری ساختمان حیاتی می باشد.

مدیریت تملیک و فروش و اقاله املاک

با توجه به موضوع ضمانت های بانکی در ارائه وام و تسهیلات بانک همواره موضوع تملیک مطرح می باشد که در آن اطلاعات مهمی وجود دارد. معمولا در موضوع تملیک و فروش ملک بخش های زیر مورد توجه هستند:

 • اطلاعات منجر به تملیک
 • اسناد انتقال اجرایی
 • اطلاعات فروش و یا اقاله ملک

تجدید ارزیابی املاک

یکی از بحث های مهمی که در محاسبه مجدد سرمایه بانک تاثیرگزار است تجدید ارزیابی املاک می باشد که از طریق کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته و منجر به اصلاح اطلاعات املاک و مباحث مرتبط و صدور اسناد مالی می گردد. سیستم جامع مدیریت املاک قابلیت ثبت اطلاعات تجدید ارزیابی و صدور خودکار اسناد مالی مربوطه را دارا بوده و در این بخش بطور کامل در بانک تجارت پیاده سازی گردیده است

مدیریت اجاره و سرقفلی

یکی از بخش های مهمی که برای هر بانک قطعا حیاتی است مساله مدیریت املاک اجاره ای می باشد. معمولا بانکها با توجه به تعدد شعب و محدودیت در سرمایه گزاری در بخش املاک، مجبور به استفاده از املاک استیجاری می باشند. البته ممکن است در برخی مواقع بانک به عنوان موجر عمل کند و بخشی از املاک خود را در قالب قرارداد اجاره به بهره بردار واگذار نماید.

محاسبه استهلاک و صدور اتوماتیک اسناد حسابداری

از ویژگی های منحصر به فرد سیستم جامع املاک شرکت برسا، قابلیت یکپارچگی با سیستم های مالی می باشد. در این سیستم در بخشهای مختلفی نیاز به صدور اسناد مالی است که در این سیستم بصورت یکپارچه صورت می گیرد. از جمله این اسناد می توان به اسناد حسابداری مربوط به محاسبه استهلاک، اسناد فروش، اسناد تعمیرات، تجدید ارزیابی و ... اشاره کرد.

بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان

یکی از ماژول های بسیار پرکاربرد و تاثیرگزار در سیستم جامع، سامانه مدیریت انرژی ساختمان است. این سامانه با ثبت دقیق اطلاعات تاسیساتی ملک امکان تحلیل مصرف انرژی مبتنی بر قبوض ثبت شده را فراهم می آورد و راهکارهای مدیریت بهینه مصرف انرژی بصورت هوشمند پیشنهاد خواهد گردید.

امکانات کلیدی

 • ثبت مشخصات عمومی و ثبتی ملک شامل عنوان، شماره پرونده، آدرس ملک، نوع پرونده، نوع ملک، شماره پلاک، کد پستی، توضیحات، مساحت کل عرصه، وضعیت اسناد مالکیت، نوع عرصه، قدر السهم بانک، ارزش عرصه بانک و ...
 • اطلاعات پایان کار شهرداری شامل وضعیت پایان کار، کدینگ شهرداری، طبقه، جهت ساختمان، شماره ساختمان، ردیف، ملک، بلوک، محله، منطقه، مشخصات پایان کار، شماره پرونده، شماره گواهی، تاریخ گواهی، مساحت طبق سند، مساحت زمین موجود، مساحت پس از اصلاحی، مساحت ملاک تراکم، مساحت کل و ...
 • اطلاعات انشعابات ملک شامل نوع انشعاب، اشتراکی، شماره پرونده، شناسایی/اشتراک، شماره رمز/سری، شماره کنتور، تعرفه محاسباتی، مشخصات فنی و ...
 • اطلاعات خطوط تلفن شامل کد تلفن، شماره تلفن، نوع مشترک، نام مشترک، واحد استفاده کننده
 • تشکیل بایگانی اسناد و اسکن و نگهداری اسناد املاک
 • ثبت اطلاعات پرونده تملیکی شامل شماره پرونده، عنوان، شعبه ارائه کننده تسهیلات، تسهیلات گیرنده، ضامن، مبغ اصل بدهی، مبلغ جریمه تاخیر، مجموع بدهی، مابه التفاوت بها، نوع پرونده، توضیحات و ...
 • ثبت اطلاعات اسناد انتقال اجرایی شامل شماره سند انتقال اجرایی / قطعی، تاریخ سند انتقال اجرایی، شماره صورتجلسه مزایده، تاریخ صورتجلسه مزایده، شماره سند رهنی، تاریخ سند رهنی، شماره سند وکالتی، تاریخ سند وکالتی، مشخصات مالک، مبلغ کارشناسی اولیه، مبلغ ارزیابی حراج، مانده بها، اصل طلب و خسارت و ...
 • ثبت اطلاعات فروش و اقاله ملک شامل تاریخ انجام معامله، مبلغ فروش، مبلغ اقاله، شماره فیش 187، تاریخ فیش 187، مشخصات خریداران، توضیحات و ....
 • ثبت اطلاعات تجدید ارزیابی املاک
 • ثبت اطلاعات اجاره نامه شامل نام مستاجر، خلاصه پرونده های گذشته شامل تاریخ شروع پرونده، مبلغ اجاره سنوات گذشته، اجور معوق سنوات گذشته، جرائم متعلقه سنوات گذشته، مبالغ واریزی سنوات گذشته، خلاصه پرونده شامل مجموع مبالغ واریزی بابت اجاره، مجموع مبلغ خالص اجاره تا امروز، مجموع مبالغ واریزی بابت مالیات بر اجاره، مجموع مبلغ مالیات بر اجاره تا امروز، تاریخ صورتجلسه تحویل ملک و اجور معوق و ....
 • تعریف مفاد قرارداد اجاره شامل شماره قرارداد، تاریخ قرارداد، تاریخ شروع، تاریخ پایان، مبلغ اجاره ماهانه، درصد مالیات، مبلغ خالص اجاره، مبلغ مالیات بر اجاره، مبلغ جریمه روزانه، مبلغ اجاره تا امروز، مبلغ خالص اجاره تا امروز، مبلغ مالیات بر اجاره تا امروز، توضیحات، اسکن تصاویر قرارداد اجاره و ...
 • ثبت فیش های واریزی اجاره شامل شماره فیش واریزی، تاریخ فیش واریزی، مبلغ، نوع فیش واریزی، توضیحات، بخش اسکن برگه فیش
 • صدور اسناد استهلاک گیری املاک
 • صدور اسناد مربوط به تعمیرات جزئی، اساسی و ... با تسهیم به نسبت درصد استفاده کنندگان مختلف ملک
 • صدور اسناد مرتبط با موضوع اجاره و سرقفلی
 • صدور اسناد مرتبط با تجدید ارزیابی