BMPS

کارهای دستی، زمانبر و خطاپذیر را کاهش دهید

کنترل زمان های کاریتان را بدست بگیرید

زمان و ریسک مکانیزه کردن فرآیند ها را کاهش دهید.


ابتدا گام های اصلی فرآیند خود را شناسایی کنید و بعد از آن اقداماتی که در هر گام باید دنبال شود را با قواعد و نقش های آن مشخص کنید سپس با فرآیندساز برسا می‌توانید با چند کلیک و بدون نیاز به کدنویسی (یا با کمترین کد) فرآیند های کاری قدرتمند بسازید و فعالیت ها و قواعد مرتبط با آنها را تعریف کنید آنها را اجرا کنید و از مکانیزه شدن بی دردسر فرآیندهای سازمان خود لذت ببرید.

روند کارها را با هشدارها و یادآوری‌ها پیگیری کنید.

با ایمیل‌های اتوماتیک سیستم ساز،‌ سطح تعهد کارکنان را بالا ببرید. کاری کنید همکاران شما کار درست را در زمان درست انجام دهند و به این ترتیب شاهد پیشرفت کسب و کارتان باشید.

فرم ها را با دستورات هوشمند شخصی‌سازی کنید.


فرمهای شخصی سازی شده بسازید که فقط اطلاعات مرتبط را نشان دهند. به آسانی می‌توانید داده‌هایی عاری از خطا را جمع‌آوری کنید و در عین‌حال تجربه کاربری بی‌نظیری ارائه دهید. با سیستم ساز شما می‌توانید قواعد کاری را طوری تنظیم کنید که براساس نقش یا مرحله تکمیل فرم، یعنی اینکه چه کسی فرم را می‌بیند و در این لحظه چه اطلاعاتی وارد می‌کند، شخصی‌سازی کنید. برای مثال، فیلد مصوبات را برای کاربرانی که حق دسترسی به مصوبات ندارند مخفی کنید. یا فیلد مصوبات را در مرحله ثبت درخواست، پنهان کنید.