پلیمر آریا ساسول

aaa657368c29790f9f2fd586ca07d951_200_200

شرکت پلیمر آریاساسول یکی از بزرگترین پتروشیمی های کشور می باشد که در بعضی محصولات رکورد دار در سطح جهانی می باشد. این شرکت در حال حاضر از سیستم ERP تحت عنوان IFS استفاده میکند و برای تکمیل نیازمندی خود اقدام به تهیه یکBPMS نمود. در حال حاضر بیش از 16 ماژول نرم افزاری مانند : حراست، ISO، مدیریت انرژی، ارزیابی عملکرد پرسنل، سیستم پرواز و ... با استفاده از سیستم ساز برسا و تنها به کمک پرسنل آن سازمان تولید و مستقر شده است.