دولت الكترونيك راهكاري است كه با ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت بهبود ارائه خدمات دولتی به شهروندان مطرح شد. اما در ادامه و به موازات ظهور فناوري هاي نوین، مفهوم جدیدی در دنیا تحت عنوان دولت هوشمند به صورت گسترده مطرح گردید. با اين وجود تعريف دقيقي از دولت هوشمند، اجزاء و ابعاد آن كه داراي اجماع نظر باشد وجود ندارد. با این همه اگر بخواهیم آنچه دولت هوشمند را، از نسلهاي پيشين دولت متمايز مي كند تعریف کنیم فعاليت هايي است كه با استفاده خلاقانه از فناوری‌های نوظهور (مانند شبکه های ابری، بیگ دیتا، روش ها و ابزارهای داده کاوی و فرایند کاوی و… ) همراه با راهبردهاي نوآورانه براي رسيدن به ساختار دولتي چابک تر، انعطاف پذيرتر و با حداکثرتعامل پذيري بین سازمانی در ارائه خدمات شخصی سازي شده تعریف می شود. همچنین تصميم سازي بر اساس تحلیل های آماری، پیش بینی ها بر اساس سامانه های خبره و تصمیم یار، استفاده و به اشتراك گذاري داده باز، مشاركت و همکاری مردمی و بهبود عمليات و خدمات دولت، همه با استفاده از فناوري هاي هوشمندكه به عنوان تسهيل كننده نوآوري، پايداري، رقابت و قابليت زندگي عمل مي كنند، به صورت انتزاعي توصيفي از اين موضوع ارائه مي دهند.

در مجموع اهداف هوشمندی در دولت می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • افزایش مشارکت مردمی
  • جمع‌آوری اطلاعات مکان محور و تصمیم سازی بر اساس این اطلاعات
  • پردازش داده‌های حجیم و ایجاد مدل‌های جدید کسب و کاری
  • تسهیل نوآوری و قابلیت رقابت‌پذیری در سطح کلان
  • اشتراک‌گذاری اطلاعات و یکپارچه‌سازی پایگاه های داده‌ به منظور شفافیت بیشتر
  • ایجاد ترکیبی خلاقانه از نوآوری و فناوری‌های نوظهور در بخش‌های دولتی
  • تحلیل های کسب وکاری برای برون رفت از چالش ها و گلوگاه های کسب وکاری
  • تحلیل و پیش بینی های هوشمند کسب وکار

ما در برسا علاوه براینکه توانسته ایم بستر خودکار سازی فرایندهای کسب وکاری را از طریق محصول BPMS و بستر ارائه خدمات سازمانی را از طریق محصول پنجره واحد خدمات در اختیار سازمان ها قرار دهیم. در راستای هوشمند سازی هرچه بیشتر سازمان ها، سامانه ای را تحت عنوان سامانه رصد در نظر گرفته ایم.

سامانه رصد امکان ذخیره سازی داده های ایجاد شده در بستر سازمان را به صورت هدفمند در داخل یک مخزن ذخیره سازی تحت عنوان دریاچه داده (Data Lake) فراهم می کند. دریاچه داده یک مخزن ذخیره‌سازی است که می‌تواند مقدار زیادی از داده‌های ساختار یافته، نیمه ساختاری و غیر ساختاری را ذخیره کند. این فضا، مکانی برای ذخیره هر نوع داده در قالب اصلی خود و بدون محدودیت ثابت در اندازه حساب (Account) یا پرونده (File) است. دریاچه داده، مقدار داده در حجم بالایی را برای افزایش عملکرد تحلیلی و یکپارچگی داده ارائه می‌دهد. طوریکه تحلیل گران داده سازمان می توانند انواع تحلیل ها و پیش بینی های کسب وکاری را در اختیار شما قرار دهند. همچنین امکان برقراری ارتباط مستقیم از دریاچه داده سازمانی به درگاه داده باز جهت ارائه API ها نیز فراهم شده است.


لینک های پیشنهادی