بانک تجارت

a395190eb70c26f76c7d3115101db94a_200_200

بانک تجارت با تکیه بر ابزار سیستم ساز و تحلیل قوی سیستم های حوزه بانکی توانسته است در مدت زمان کوتاهی بالغ بر 2 سال تقریبا تمامی بخشهای تدارکات و مالی بانک را در قالب یک سیستم یکپارچه مکانیزه نماید که این مقوله در حوزه بانکی بی نظیر و بی مانند میباشد. تعداد سیستم های عملیاتی شده در این بازه در حدود 18 ماژول یکپارچه میباشد.