نرم‌افزار مدیریت صورت‌جلسات

با گسترش ابزارهای ارتباطی و روش‌های نوين تبادل اطلاعات، مبحث ارتباطات و مديريت تعاملات درون و برون‌سازمانی از اهميت ويژه‌ای در سازمان‌های بزرگ برخوردار گشته و به يكی از نقاط كليدی در موفقيت و يا عدم موفقيت سازمان تبديل گشته است.

نرم‌افزار صورت‌جلسات برسا به مدیریت مبادی مختلف ارتباطی در سازمان نظیر قرارهای ملاقات حضوری، جلسات، تلفن، پیامک و... پرداخته و نقش شایانی در مدیریت بهینه زمان و برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از منابع سازمانی ایفا می‌کند.

ویژگی‌های اصلی نرم‌افزار مدیریت جلسات برسا در حوزه‌های مختلف کاری عبارتند از:

  • امكان تنظيم جلسه و تعيين عنوان جلسات، محل جلسه، زمان شروع، زمان پايان و زمان يادآوری
  • امكان يادآوری جلسات پيش از شروع آن حتي براي افرادی كه خارج از شركت هستند و يا افراد داخلی كه پشت ميز خود حضور ندارند از طريق SMS و يا پست الكترونيك
  • امكان ثبت و ضميمه نمودن انواع فايلهای مرتبط به جلسه (فايلهای صوتی، تصويری، مستندات و ...)
  • قابليت تعريف انواع جلسات مختلف: جلسه، قرار ملاقات، سخنرانی، مراجعه، بازديد، حضور در مراسم، افتتاحيه، اختتاميه
  • تعريف دستور جلسه و ارسال آن برای مدیر و حاضرین
  • پرينت از صورتجلسه توسط سيستم و امضا توسط حضار و سپس اسكن برگه امضا شده
  • ارسال مصوبات تصميم‌گيری شده براي مجريان تعيين شده هر فعاليت
  • پبگيري مصوبات و كارهای تعريف شده
  • تهیه گزارش از جلسات، مصوبات، حاضرین و غایبین، امور انجام گرفته و...

meetings